Maaseudun kehittäminen -2013

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen 2014 -

YABI17A3-ryhmän työtila: orientaatio ja yhteiset asiat

Tähän moodleen keskitetään Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen ja Maaseudun kehittämisen koulutusohjelman opinnäytetöiden ohjaus. Moodlessa pyörii opintonsa  2010 - 2015  aloittaneita opiskelijoita. Ohjaus- ja seminaritilaisuudet ovat kaikille yhteisiä. Tarkoitus on että eri vaiheissa opinnäyteprosessia olevat opiskelijat oppivat myös toisiltansa.

Hamkin ylempien amk-koulutusohjelmien yhteiset ohjeistukset ovat opiskelijaportaalissa.

YABIAI14A3
Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta biotaloudessa

Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen 2015

Maaseudun kehittäminen 2013

YAMKAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää biotalous -käsitteen ja osaa hahmottaa tulevaisuuden biotalouden toimintaymoäristön ulottuvuudet. Hän ymmärtää sen miten globaalivastuu ulottuu myös maaseudun yrityksiin ja osaa niissä soveltaa biotalouden periaatteita kestävän kehityksen ja ilmaston muutoksen viitekehyksessä. Opiskelija osaa arvioida vastuullisen liiketoiminnan ja vastuullisen yrittäjyyden merkityksen uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvassa yritystoiminnassa ja luonnonvarataloudessa.

YAMKAI13A3
Muutosjohtaminen maaseutu- ja luonnonvara-alalla -tulevaisuusverstaan tavoitteena on lisätä tietoa vaihtoehtoisista tulevaisuuksista sekä niihin sisältyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Verstaassa perehdytään myös tulevaisuuden johtamiseen ennakoinnin, uudistumiskyvyn ja innovatiivisuuden kautta sekä työskennellään tulevaisuustyöpajoissa ja tutustutaan monipuolisiin tulevaisuusnäkemystä avaaviin ryhmätyömenetelmiin. Foorumissa perehdytään myös erityisesti´,maaseutukontekstiin soveltuviin innovaatioihin ja niiden tuottamiseen.