Metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmentava koulutus

Syksyllä 2013 aloittaneiden Metsuri-metsäpalveluntuottaopiskelijoiden verkkotyötila.

Ryhmän ohaajana toimii Tuomo Nenonen.