Opiskelija osaa

  • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
  • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
  • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
  • verkostoitua sidosryhmien kanssa
  • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.