Kasvatustieteelliset perusopinnot, 13 op

Osaamistavoitteet:
Opettajaopiskelija ymmärtää kasvatustieteen arvopohjaa ja luonnetta tieteenalana. Hän osaa tunnistaa ihmisen eri kehitysvaiheisiin liittyviä oppimiseen vaikuttavia ilmiöitä.
Opettajaopiskelija ymmärtää oppimisen teoreettisia perusteita. Hän tuntee opettajan työtä määrittäviä historiallisia kehitysvaiheita ja yhteiskunnallisia lähtökohtia. Hän myös tunnistaa koulutusjärjestelmän kehittämiseen liittyviä tulevaisuuden näkymiä.

Mallipohja moduulille, jossa halutaan esittää sisältöä teemoittain. Soveltuu myös viikkomalliin.

Kuvausteksti, joka tulee automaattisesti SoleOPSin Osaamistavoitteet-kentästä. Täytyy päivittää moduulin tietojen mukaisesti.

Mallipohja moduulille, jossa halutaan esittää sisältöä teemoittain. Soveltuu myös viikkomalliin.

Kuvausteksti, joka tulee automaattisesti SoleOPSin Osaamistavoitteet-kentästä. Täytyy päivittää moduulin tietojen mukaisesti.

Mallipohja moduulille, jossa halutaan esittää sisältöä teemoittain. Soveltuu myös viikkomalliin.

Kuvausteksti, joka tulee automaattisesti SoleOPSin Osaamistavoitteet-kentästä. Täytyy päivittää moduulin tietojen mukaisesti.

OPAMVE13A8
Opettajaopiskelija osaa soveltaa opettajan työtä määrittäviä lainsäädännöllisiä, koulutuspoliittisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia ja osaa toimia erilaisissa ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöissä.

Hän ymmärtää ammatillisen koulutusorganisaation hallintoa, taloutta ja johtamista ja osaa soveltaa työssään ammatillisen koulutusorganisaation toimintaa ohjaavia suunnitelmia ja asiakirjoja.

Mallipohja moduulille, jossa halutaan esittää sisältöä teemoittain. Soveltuu myös viikkomalliin.

Kuvausteksti, joka tulee automaattisesti SoleOPSin Osaamistavoitteet-kentästä. Täytyy päivittää moduulin tietojen mukaisesti.

Moduulin mallipohja, jossa teeman sisällöt ovat monessa laatikossa. Kurssiformaattina Grid.

Kuvausteksti, joka tulee automaattisesti SoleOPSin Osaamistavoitteet-kentästä. Täytyy päivittää moduulin tietojen mukaisesti.

Mallipohja moduulille, jossa halutaan esittää sisältöä teemoittain. Soveltuu myös viikkomalliin.

Kuvausteksti, joka tulee automaattisesti SoleOPSin Osaamistavoitteet-kentästä. Täytyy päivittää moduulin tietojen mukaisesti.