OPAMVE13A8
Opettajaopiskelija osaa toimia erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkostoissa.

OPAMVE13A8
Opettajaopiskelija osallistuu ammatillisesti oppimis- ja työyhteisöjensä toimintaan edistämällä oppimista, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tiedostaen omat mahdollisuutensa ja rajansa opettajana.

Hän perustaa toimintansa tietämykseen kasvatustieteellisistä teorioista.

OPAMVE13A8
Opettajaopiskelija osaa arvioida oppijoiden oppimista ja osaamista monipuolisesti.

OPAMVE13A8
Opettajaopiskelija osaa soveltaa opettajan työtä määrittäviä lainsäädännöllisiä, koulutuspoliittisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia ja osaa toimia erilaisissa ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöissä.

Hän ymmärtää ammatillisen koulutusorganisaation hallintoa, taloutta ja johtamista ja osaa soveltaa työssään ammatillisen koulutusorganisaation toimintaa ohjaavia suunnitelmia ja asiakirjoja.

Opettajaopintoihin kuuluva kasvatustieteen opintojakso, joka toteutetaan loka-joulukuussa 2012