Koulutusryhmän oma tutormoodle, jossa käsitellään ryhmän omia asioita ja opinnäytetyöprosesseja.