SHHTVV14A2 Opiskelija osaa huomioida mielenterveyden merkityksen opiskelussa ja työelämässä. Opiskelija tunnistaa omia kehityshaasteitaan opiskelu- ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää ihmissuhdeosaamistaan opiskelussa ja työelämässä.