SHHTVV14A2 Opiskelija osaa hyödyntää oppimistyylin, motivaation ja ajan käytön merkitykset osana opiskeluaan ja ammatillista kehitystään. Opiskelija motivoituu omien oppimishaasteidensa tunnistamisessa sekä työelämän asiantuntijuudessa.