Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ideoida, arvioida ja selittää yrityksen kasvun mahdollisuuksia tunnistamalla piileviä asiakastarpeita ja niiden mahdollisia teknologisia toteutusratkaisuja. Ydinasiana hän osaa tunnistaa asiakkaan latentin tarpeen (demand pull) ja jalostaa tarpeesta uusia liiketoiminta-alkioita. Hän osaa ideoida liiketoiminta-alkioista teknologisesti toimivia laitteita tai palveluita (technology push). Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tuottamaan innovointiprosessin tuloksena uskottavan liiketoimintasuunnitelman, joka onnistuessaan mahdollistaa uuden liiketoiminnan.