Moduulissa opiskelija syventää ymmärrystään johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla strategiseen, henkilöstön ja projektien johtamiseen.

OSAAMISTAVOITTEET

 • osaa tunnistaa ja tarkastella analyyttisesti johtamisen ulottuvuuksia sosiaali- ja terveysalalla
 • osaa hahmottaa strategian keskeisiä elementtejä ja niiden hyödyntämistä omassa organisaatiossaan
 • osaa laatia ja analysoida organisaation missiota, visiota, strategiaa ja niiden toimeenpanoa omassa organisaatiossaan
 • osaa tunnistaa ja kuvata henkilöstöjohtamisen roolin strategisessa johtamisessa
 • osaa edistää strategista osaamisen johtamista omassa organisaatiossaan
 • osaa suunnitella ja toteuttaa työelämää hyödyntäviä kehittämisprojekteja ymmärtäen projektin johtamismallin

TEEMAT JA SISÄLLÖT

Johtamisen ulottuvuuksia

 • johtamisen paradigmat
 • johtaminen ja organisointi​

Strateginen johtaminen

 • strategisen johtamisen elementit
 • strategioiden luominen

Henkilöstön johtaminen

 • henkilöstöjohtamisen rooli strategisessa johtamisessa
 • strateginen henkilöstöjohtaminen
 • organisaatiokulttuuri ja muutoksen johtaminen
 • henkilöstöjohtamisen käytännöt​

Projektien johtaminen

 • projektin johtamismalli
 • työelämäprojektien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi