Opinnäytetyön Moodle-alusta 2014 aloittaneelle Liiketoiminnan kehittäminen -ryhmälle.