SHHTAI14X2 Opiskelija: perehtyy lasten ja nuorten hoitotyön toteuttamiseen eri toimintaympäristöissä kehittää valmiuksiaan hoitaa eri-ikäisiä ja eri tavalla sairastuneita ja vammaisia lapsia ja nuoria terveyttä edistäen toteuttaa hoitotyötä kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti lasten ja nuorten ikäkaudet ja perheiden voimavaroja vahvistaen ohjaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään lapsille ja nuorille suunnattuja ohjausmenetelmiä käyttäen