HOMSNU12A4:Opiskelija osaa toteuttaa erilaisia maastoon merkintöjä ohjata maanrakennustöitä mittauksen eri keinoin tuntee maanrakennuksen alana ja sen soveltamismahdollisuudet viherrakentamisessa.