HOMSNU12A4:HOMSAI13A4:HOMSNU13A4 Opiskelija osaa toimia asiantuntijana maankäytön suunnittelun prosesseissa määritellä viheralueverkostoja hankkia ja tehdä tarvittavia taustaselvityksiä osallistamisen suunnittelussa sekä lakisääteisenä että muuhun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvänä toimintana