HOMSNU13A4 Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia keinoja maaseudun suunnittelukohteissa tila-, kylä- ja maisematasoisissa tarkasteluissa etsiä ajantasaista viranomaisohjeistusta ja soveltaa sitä maisemasuunnittelun osalta käytännön suunnittelutyössä esiintyä ja esittää ideansa asiantuntijana