HOMSNU13A4:HOMSAI13A4 Opiskelija osaa tehdä suunnitteluttamista ja sen ohjausta ohjata rakentamisen ja ylläpidon rakennuttamista tulkita ja laatia sopimuksia sekä soveltaa sopimusehtoja ja laatumääräyksiä