HOMSNU13A4:HOMSAI13A4 Opiskelija osaa suorittaa viherympäristökohteiden valvonnan tehtäviä soveltaa erilaisia työjohdollisia menetelmiä tehdä kustannuslaskentaa toteuttaa ajallista ja logistista toteutuksen suunnittelua