HOMSNU13A4:HOMSAI13A4 Opiskelija osaa vertailla monipuolisesti erilaisia rakenteita valita perustellusti ympäristön rakentamisen materiaaleja kehittää erilaisia ratkaisumalleja rakennetun ympäristön kohteisiin