HOPUNU13A4 ja HOPUAI13A4

Opiskelija osaa tunnistaa tärkeimmät Suomessa viljellyt hedelmä- ja marjalajikkeet.

Opiskelija osaa arvioida avomaan ravintokasvien ulkoista laatua kauppanormien perusteella ja ehdottaa avomaan ravintokasveja ja sopivia lajikkeita erilaisiin ympäristöoloihin ja tuotantomuotoihin.

Opiskelija  tuntee tärkeimpien avomaan ravintokasvien ravitsemuksellisen laadun ja siihen vaikuttavat tekijät

Opiskelija osaa luovasti käyttää avomaalta saatavia raaka-aneita ruokana