AGMAVV15A5 Opiskelija osaa: - tunnistaa metsänhoitotoimenpiteet ja niiden vaikutuksen - leimata harvennettavan puuston - tunnistaa tärkeimmät metsätuhojen aiheuttajat ja osaa varautua niihin sekä toimia niiden kohdatessa - leimata harvennettavan puuston - maastossa mitata ja tunnistaa metsäsuunnitelmakuvion tiedot