Opiskelija tuntee kriisi- ja katastrofityön eettiset ja juridiset periaatteet. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti vaikuttamisen keinojaan ja päätöstensä seurauksia kriisi- ja katastrofityössä. Opiskelija tunnistaa paikallista, alueellista, kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa sekä niiden eroja.