Opiskelija tunnistaa kunnallistalouden ja tulosyksikkötason peruskysymykset ja taloudellisen ajattelun merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opiskelija pystyy suunnittelemaan, seuraamaan ja arvioimaan sosiaali- ja terveysalan yksikkötason taloutta.