Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämistarpeita palvelevia kehittämisprojekteja. Opiskelija osaa määritellä projektin johtamismallin jossa kuvataan osapuolien roolit, vastuut, resurssit sekä toteutusorganisaatio ja päätöksenteko- ja raportointimallit. Projektijohtamista tarkastellaan sosiaali- ja terveysalalla.