SHHTAI15A8 Tämä teema on osa moduulia 2 Hoitotyön auttamismenetelmät ja moduula 4 Asiakaslähtöinen aikuisten hoitotyö.