Opintojakson keskeisiä teemoja ovat asiakaslähtöinen organisaatiokulttuuri, asiakaskannan johtaminen, asiakkuusprosessit ja asiakkuuksien mittarointi. Opiskelija ymmärtää asiakastarpeet asiakaslähtöisen toiminnan perustana. Hän osaa analysoida organisaation asiakaskantaa ja muodostaa siitä homogeenisiä alaryhmiä. Lisäksi hän osaa soveltaa asiakastarpeita ja asiakaskannan ryhmittelykriteerejä asiakasprosessien muokkaamisessa ja huomioida asiakastyytyväisyyteen,- pysyvyyteen ja -kannattavuuteen liittyvät tavoitteet. Hän osaa asiakkuusmittareita hyödyntäen analysoida ja arvioida tavoitteiden toteutumista ja kehittymisen suuntaa.