Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa projektimaista työskentelyä yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisessä. Opintojakso painottuu opiskelijakohtaisen kiinnostuksen mukaisesti esimerkiksi uuteen liiketoimintaan, innovaatiotoimintaan tai vastaavaan selkeään projektimuotoiseen kehittämistyöhön.

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida liiketoiminnan ja uusien tuotteiden/palveluiden menestymismahdollisuuksia. Hän osaa soveltaa ja yhdistellä aiemmin oppimaansa selkeän projektisuunnitelman tekemiseen ja projektin onnistumisen varmistamiseen.