SHHTNU14B8 Tämä teema on moduuli SH05 Aikuisten hoitotyö.