HOMSNU13A4:HOMSAI13A4 Opiskelija osaa laatia toteutusasiakirjat suunnittelukohteeseen: työkuva, poikkeama-työseloste, määräluettelo, kustannusarvio arvioida piha-alueiden kuntoisuutta ja elinkaarta suunnitella, arvioida ja jälkilaskea suunnittelutyön ajankäytön ja kustannuslaskennan