SHHTAI15A8 Tämä teema on osa moduulia SH01 Hoitotyön arvo- ja tietoperusta.

Teema sisällöt ovat: Orientaatio opiskeluvalmiuksiin, tietotyö, viestintä, englanti, luonnontieteellinen perusta.