Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien lämpö-, kosteus- ja ääniteknistä toimintaa muuttuvissa olosuhteissa.
Opiskelija osaa käyttää laskentamalleja, joiden avulla selvitetään tuuletusrakojen ja tuuletettujen tilojen toimintaa ja kuivatuskapasiteettiä.

Opiskelija osaa arvioida kosteusvaurioiden vaikutusta rakenteiden toimintaan sekä kosteuden siirtymistä ja siirtymisnopeutta maaperässä ja rakenteissa.

Opiskelija osaa arvioida rakennusten ja rakenteiden energiatehokkuutta.

Opiskelija ymmärtää erikoisrakennusten, kuten urheiluhallien ja monitoimihallien ilmanvaihdon ja ulkovaipan toiminnalliset vaatimukset.