SHHTNU15B8 Tämä teema on osa moduulia2 Hoitotyön auttamismenetelmät ja moduulia 4 Asiakaslähtöinen aikuisten hoitotyö.