Moduulissa opiskelija syventää ymmärrystään sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoksesta kyeten siten toimimaan menestyksekkäästi monenlaisissa muuttuvissa ympäristöissä.

• osaa tunnistaa yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia
• osaa tunnistaa ja tarkastella analyyttisesti sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuuden kehitystä suhteessa omaan organisaatioonsa
• osaa ennakoida tulevaisuutta sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa eri menetelmien avulla
• osaa hyödyntää toiminnassaan tutkimus- ja kehittämistyön kautta saatuja tuloksia
• osaa itse tutkia ja kehittää oman organisaationsa toimintaa