YAKJAI15A3 Tämä teema on osa moduulia YKJ01 Toimintaympäristön muutos