Paikkatietomenetelmien soveltamista käytännön projekteissa
 Kurssilaiset voivat käyttää WMVare-yhteydellä ArcGIS-ohjelmia etänä "vdi".