YSKENU13A2 Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää johtamisen peruskäsitteet. Johtamisharjoituksissa opiskelija soveltaa tietojaan johtamisratkaisujen ja käyttäytymisen vaikutuksista työmotivaatioon ja työpaikan ilmapiiriin. Lisäksi hän harjoittelee esimiestaitojaan koulutuksessa erilaisissa projekteissa.