YSKENU13A2 Opiskelija osaa selittää ja perustella tuotekehitysvaiheen valintojen vaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksille ja kierrätettävyydelle selittää ISO 14040 standardin mukaiset elinkaariarvioinnin vaiheet vertailla tuotteen elinkaariarvioinnin menetelmiä ja työkaluja arvioida energian ja materiaalin käytön sekä päästöjen vaikutuksia ympäristöön toteuttaa mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisen elinkaariarviointiprojektin