Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa talouden ja johtamisen teorioita ja menetelmiä kriittisesti ja arvioida oman organisaationsa toimintaan.