SHHTNU13A2 Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti neuvottelussa, palaverissa ja muissa asiantuntijuutta vaativissa viestintä-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotilanteissa sekä kasvokkain että verkossa toimia asiallisesti esimiesviestintätilanteissa tarkastella esimiesviestintätaitoja ja niiden vaikutuksia organisaatiossa hyödyntää ja kehittää tiedonhallintataitojaan.