SHHTNU13A2 Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti vaativammissa alakohtaisissa vuorovaikutustilanteissa tuottaa erilaisia alakohtaisissa työelämän tilanteissa vaadittavia dokumentteja käyttää melko laajaa alakohtaista sanastoa käyttää erilaisia tieto- ja viestintätekniikan työkaluja sosiaalisessa ja ammatillisessa kommunikoinnissa toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen B2-taitotasoa vastaavan osaamisen.