Forssa, nuorisoaste (SHHTNU13A2) Opintojakson tavoitteena on että opiskelija tunnistaa yrittäjyyden prosessin, tietää liiketoimintamahdollisuuksien ja ideoiden hyödyntämisen ja tuottamisen ja osaa ideoiden muuttamisen toiminnaksi. Opiskelija tuntee yrittäjyyden prosessin ja yrittäjyyden merkityksen kansantaloudelle Opiskelija osaa kehittää ja tuotteistaa liikeidean liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi. Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan ydin taidot kuten päätöksen teko, riskin ottaminen, luova ongelman ratkaisu, liiketoimintasuunnittelu ja vuorovaikutustaidot Opiskelija osaa hyödyntää tietoa eri tietolähteistä, myös tulevaisuustietoa Opiskelija osaa toimia päämäärätietoisesti osana ryhmää