SHHTNU13A2 Opiskelija: syventää aikuisten hoitotyön osaamistaan suunnittelee, toteuttaa ja arvioi äkillisesti sairastuneen tai kriittisesti sairaan potilaan hoitotyötä lisää valmiuksiaan potilaan kokonaishoidon koordinoinnista hoidon jatkuvuuden edellyttämällä tavalla toimii normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusolojen terveydenhuollossa voimassa olevien toimintaohjeiden mukaisesti osaa auttaa kriisityön menetelmin äkillisen kriisin kokenutta yksilöä ja perhettä syventää psykiatrista hoitotyön osaamistaan tarkastelee omaa ja työyhteisön osaamista ja voimavaroja eri näkökulmista ja nimeää hoitotyön kehittämisehdotuksia