SHHTNU13A2 Opiskelija: rakentaa hoitotyön osaamistaan aikaisempiin aikuisten hoitotyön harjoitteluihin pohjautuen