SHHTNU13A2 Opiskelija: osaa työskennellä hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti ikäihmistä ja hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen sekä turvallisuudesta huolehtien osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden hoitotyötä osaa käyttää ja kehittää viestinnän apuvälineitä ja -menetelmiä huomioon ottaen ikääntymiseen liittyvät aistitoiminnoissa tapahtuvat muutokset osaa toimia toisesta kulttuurista tulevan asiakkaan ja työtoverin kanssa osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa ikääntyneen ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä ohjausta osaa työskennellä perhehoitotyön periaatteiden ja toimintamallien mukaisesti osaa kyseenalaistaa/perustella toimintaansa ja toimia muuttuvissa tilanteissa