YSKEAI13A2 Opiskelija osaa kansantalouden peruskäsitteet tuntee ympäristötalouden ohjauskeinot kansantaloudessa osaa seurata ja tulkita kansantalouden ilmiöitä yritysten, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta, paikallisesti ja globaalisti osaa kuvata ympäristötaloudessa tapahtuvien muutosten vaikutuksia talouteen