YSKEAI13A2 Opiskelija osaa suunnitella ympäristöliiketoiminnan tuotteita ja palveluja ymmärtää innovaatiotoimintaan littyvät mekanismit osaa tunnistaa uusia ympäristöliiketoimiinnan innovatiomahdollisuuksia