Moduulissa perehdytään laajasti erilaisiin uusiutuviin energiamuotoihin. Moduulin aluksi kerrataan lyhyesti energiakäsitteitä ja –yksiköitä. Ensimmäisenä uusiutuvana energiamuotona käsitellään bioenergiaa. Aloitetaan metsäbioenergia-asioilla: mitä on metsäbioenergia, sen kestävä tuotanto ja hankinta. Vastaavasti, käsitellään lyhyesti myös turvetta ja peltobiomassoja, sekä erityisesti erilaisia jäte- ja sivuvirtoja bioenergian lähteenä. Näitä kaikkia em. biomassapohjaisia energialähteitä tarkastellaan eri sovelluksissa: lämmön- ja sähköntuotannossa sekä liikennebiopolttoaineiden raaka-aineena. Bioenergian lisäksi, moduulissa perehdytään myös muihin uusiutuviin energiamuotoihin: aurinko, vesi, tuuli, maalämpö ja lämpöpumput.