AGMANU13A5:AGMANU13A5:AGMANU13B5 Opiskelija osaa - analysoida yrityksen markkinaympäristöä ja tehdä sen perusteella toimintaa koskevia ratkaisuja - määritellä asiakkaan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät - rakentaa asiakassuhteita - rakentaa toimivan kilpailukeinoyhdistelmän - tehdä markkinointitutkimuksen tarpeeseen soveltuvalla menetelmällä ja hyödyntää sen tuloksia suunnittelun apuvälineinä