AGMANU13A5:AGMANU13A5:AGMANU13B5 Opiskelija osaa: - määritellä nautakarjan jalostustavoitteet, niiden taustalla olevat ominaisuudet ja ominaisuuksien periytymisen - huomioida lainsäädännön ja eläinten asettamat vaatimukset tuotantorakennuksen suunnittelussa - käyttää maidon- ja naudanlihantuotannon seurantajärjestelmiä ja suunnitteluohjelmia - suunnitella ja kehittää maidon- ja naudanlihantuotantoa soveltaen tuotannosta saatavaa tietoa - toimia muuttuvassa toimintaympäristössä - huomioida nautakarjatalouden ympäristövaikutukset ja toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan - huomioida työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen