AGMANU13A5:AGMANU13A5:AGMANU13B5 Opiskelija perehtyy yrityksen tutkimus-, kehittämis- ja uudistamistoimintaan oman yrityksen menestymisen näkökulmasta. Opiskelija osaa: - suunnitella, miten tuotteiden, palveluiden, prosessien sekä toimintatapojen tutkimusta ja kehittämistä sekä uudistamista toteutetaan yrityksessä - kriittisesti arvioida maatilan ja muun yrityksen toimintaa ja kehitysmahdollisuuksia ja hän osaa tehdä yhteistyötä saman arvoketjun toimijoiden kanssa - verkostoitua ja tehdä T &K-yhteistyötä muiden yritysten, kehittäjäorganisaatioiden sekä tutkimuslaitosten kanssa