AGMANU13A5 Opiskelija osaa: - suunnitella tasapainoisen koneketjun maatalouden työnormien periaatteiden mukaisesti - mitoittaa konekapasiteetin - laskea konekustannukset - hyödyntää työkoneautomaation mahdollisuudet - valita, käyttää ja huoltaa maatilatalouden pienkoneita ja -laitteita - valita vihannesviljelyyn ja viherrakentamiseen soveltuvat koneet ja laitteet