AGMANU13A5:AGMANU13B5 Opiskelija osaa: - laskea metsälön arvon - tehdä puukaupan - tunnistaa virheellisen korjuujäljen - päivittää atk-pohjaista metsäsuunnitelmaa - tehdä metsäveroilmoituksen - vertailla eri metsikkökuvionkasvatusvaihtoehtojen taloudellisuutta (MOTTI-ohjelma) - laskea polttopuun tuottamisen kannattavuuden - hinnoitella metsuriyrittäjän työn